Jaterní a infekční poradna


Toxoplazma

Toxoplasma gondii, bradyzoit - cysta ve tkáni mezihostitele.

O toxoplazmě se obvykle mluví především ve spojitosti s těhotenstvím. Pokud se totiž matka nakazí v průběhu těhotenství, může parazit velmi silně poškodit mozek či zrak plodu. Ovšem pokud je již žena nakažena z předchozí doby, mají lékaři za to, že se není čeho obávat.
 

Prokázalo se, že průběh těhotenství se u nakažených a nenakažených žen v několika aspektech liší, například u nakažených je téměř o dva dny delší. Podstatnější však je, že nakažené ženy daleko častěji porodí syna.  Údaje o více než 1800 porodech ze tří různých klinik to jen potvrzují:

na všech sledovaných klinikách se nakaženým ženám rodilo více synů než dcer a to velmi výrazně – celkově to bylo 150 chlapců na 100 děvčat. Navíc se ukázalo, že u žen, které se nakazily teprve nedávno, se obvyklý poměr potomků 104 chlapců na 100 děvčat vychýlil na 280 chlapců na 100 děvčat.

Délka nákazy se odhaduje na základě hladin protilátek: čím déle od nákazy, tím jsou hladiny protilátek nižší. V současnosti vůbec není jasné, jak by mohlo ke změnám poměru pohlaví v důsledku nákazy docházet. Samozřejmě, že pohlaví u člověka je primárně určeno geneticky a obvyklý poměr pohlaví je jedna ku jedné. K vychýlení tohoto poměru musí tedy docházet v průběhu těhotenství například tím, že nakažené ženy častěji nedonosí potomka ženského pohlaví. Protože se tento jev může vyskytnout velmi časně po oplození, daná žena si toho nemusí nutně ani všimnout.