Jaterní a infekční poradna


Nové trendy v léčbe Hepatitid typu B, C

Přečtěte si o doporučených postupech diagnostiky a léčby chronické hepatitidy B

www.ces-hep.cz/file/331/guidelines-hbv-2014-ge-a-hep.pdf

Přečtěte si více o STANDARDNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH POSTUPECH CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C

https://www.ces-hep.cz/file/447/2017-guidelines-hcv.pdf

 

Trojkombinační léčba PEG-IFN + simeprevir (boceprevir)

Preparáty obsahující simeprevir a boceprevir jsou nadále označeny symbolem „W“, což znamená, že pro jejich preskribci je vyžadováno schválení revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny. Změna proti dosavadnímu systému spočívá v tom, že po dohodě ČHS a SIL s plátci, bude takto schválená léčba zahrnuta do limitu ambulantní preskripce specialisty GIT/INF tak, jak je uvedeno v preskripčním omezení obou preparátů. Jinými slovy: úhrada nebude probíhat na základě dodatků k úhradovým smlouvám pro vybraná pracoviště. Této významné změně se přizpůsobí i držitelé registrace obou zmíněných preparátů.

Dohodu ČHS ČLS JEP a VZP o indikačních kriteriích pro trojkombinační léčbu PEG-IGN + RBV + Simeprevir naleznete ZDE. Návod a pokyny jakým způsobem žádat revizní lékaře o povolení preskripce naleznete ZDE.

Bezinterferonová léčba

Všechny preparáty a součásti bezinterferonových režimů jsou a budou zařazeny do systému „centrové léčby“ tj. všechny tyto preparáty mají v podmínkách úhrady stanoven symbol „S“. ČHS i SIL navrhovaly plátcům zdravotní péče, aby do systému mohla vstoupit všechna pracoviště, která byla do této chvíle na seznamu pracovišť pro léčbu s použitím virostatik nižších generací. Tento seznam obsahoval celkem 17 pracovišť z působnosti obou odborných společností. Ze strany plátců zdravotní péče jsme nedostali jednoznačné stanovisko, zda toto doporučení odborných společností bezvýhradně přijmou či nikoliv. V tuto chvíli probíhají jednání mezi plátci zdravotní péče a jednotlivými pracovišti z uvedeného seznamu, systém se tedy stále ještě utváří a nejsme proto schopni zveřejnit ověřený seznam pracovišť, která do „S“ budou plátci péče zahrnuta. 
Na tomto místě proto najdete seznam v podobě, která byla odbornými společnostmi plátcům navržena. Před případným odesláním pacienta na některé z těchto pracovišť doporučujeme z výše uvedených důvodů nejdříve osobní kontakt a domluvu.

 

převzato z https://www.ces-hep.cz/